Presentation

Sotarn LG Andersson AB org nr 556220-4387 är ett serviceföretag som utför Sotning i StorStockholmsområdet . Sotarn LG Andersson skall tillgodose kommuninvånares behov av trygghet och säkerhet vad avser sotning,rengöring och  av skorstenar eldstäder,rök- och avgaskanaler samt imkanaler. Vi utför även rengöring av ventilation i villor och flerfamiljshus för att ni skall få ett bra inomhusklimat och få en så bra fungerande ventilation som möjligt. Sotarn LG Andersson AB skall helt enkelt vara den självklara samarbetspartnern när det gäller Sotning,Skorstensbesiktningar, Råd och anvisningar, Ventilationsrensningar,eldstadstillbehör,rengöring spisfläktar och mycket mera.

Vi är certifierade enligt FR 2000 och SSR Godkänd Besiktning