Besiktning

Besiktning.  kontakta oss

Vi utför alla sorters besiktningar av eldstäder och rökkanaler ( Nyinstallation,statusbesiktning,Sprängbesiktning,Försäljning )

Det är viktigt att man vid besiktningen kan se hur eldstaden är installerad samt att kunna se skorstenen i hela dess längd.

I vissa fall måste en delbesiktning utföras innan installationen eventuellt byggs igen.Takskyddsanordningar skall finnas på plats till skorstenen.Vid besiktning i samband med nyinstallation skall installationsanvisningar,godkännande handlingar till eldstad och skorsten finnas tillhands.

Tveka inte att kontakta oss för råd och anvisning innan ni installerar er eldstad.

Installera eldstad: Filmklipp

SSR Godkänd besiktning